Filtr 

 • Testy dowodcy JRG SP PSP

  25 kwietnia odbyła się w Szkole Podoficerskiej roczna odprawa szkoleniowa dowódców Jednostki ratowniczo-Gaśniczej. W odprawie prowadzonej przez dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  mł. bryg. Andrzeja Potrepko,  udział wzięli dowódcy zmian, dowódcy sekcji i zastępów. W odprawie uczestniczył również naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Bydgoszczy – st. kpt. Jarosław Koprowski. Podobnie jak w latach minionych, na wstępie przeprowadzony został test z zakresu poziomu wyszkolenia , po którym przystąpiono do realizacji tematyki szkoleniowej.

  Tematyka odprawy dotyczyła bieżących zagadnień operacyjnych, analizy nowo wprowadzanych przez KG PSP wytycznych , między innymi w zakresie ratownictwa wysokościowego, a także zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie . Ponad to w trakcie spotkania :

  -  dokonano podsumowania ćwiczeń taktycznych przeprowadzonych kilka dni wcześniej,

  - omówiono kwestie sporne dotyczące sporządzania dokumentacji ze zdarzeń wg zasad nowego SWD ST 2,5

  Odprawa, w której udział wzięli  wszyscy dowódcy, była dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi dowódcami, a także okazją do integrowania środowiska dowódczego.

  {phocagallery view=category|categoryid=8|limitstart=0|limitcount=5}

  Czytaj więcej...

 • Warsztaty tematyczne z TDG

  W dniach 25, 26 kwietnia br. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się warsztaty tematyczne z Taktyki Działań Gaśniczych. Tematem tegorocznych warsztatów były „stanowiska gaśnicze” w warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka Szkolenia w Łapach, Olsztyna, Torunia oraz Komendy Głównej.

  {phocagallery view=category|categoryid=10|limitstart=0|limitcount=3}

  Czytaj więcej...

 • XII Ćwiczenia taktyczne

  XII Ćwiczenia taktyczne organizowane przez Szkołę Podoficerską PSP.

  19 kwietnia br. na terenie zakładu produkcji tworzyw sztucznych OKT Polska S.A. w Bydgoszczy , zostały przeprowadzone już po raz dwunasty ćwiczenia taktyczne dla całego stanu osobowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SP PSP . W ćwiczeniach tradycyjnie już udział brały zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę w rejonie operacyjnym chronionym przez JRG SP PSP :

  OSP Nowa Wieś Wielka

  OSP Brzoza

  OSP Solec Kujawski a także Grupa Ratownictwa PCK Oddział Bydgoszcz oraz zastęp specjalny z JRG Nr 1.

   

  W sumie w manewrach uczestniczyło 10 zastępów ( 53  strażaków i 7 ratowników medycznych Grupy Ratownictwa PCK ).

  Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania poszczególnych zastępów ratowniczych oraz doskonalenie kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym i taktycznym. Zadania ratownicze prowadzone były obiekcie  magazynu wysokiego składowania oraz w hali produkcyjnej.

  Podczas ćwiczeń przeprowadzono ewakuację wszystkich pracowników zakładu oraz w dalszej części skoncentrowani się na poszukiwaniu i ewakuacji pracowników poszkodowanych oraz lokalizacji i gaszeniu symulowanego pożaru magazynu.

  Prowadzenie ćwiczeń zintegrowanych w ocenie  strażaków z JRG SP  skutkuje między innymi coraz lepszym zrozumieniem w czasie wspólnych działań ratowniczych z zastępami OSP, lepszym poziomem prowadzenia działań ratowniczych przez zastępy OSP , a samym strażakom z JRG SP pozwala na „doskonalenie rzemiosła ratowniczego”.

  Zapraszamy do krótkiej fotorelacji:

  {phocagallery view=category|categoryid=11|limitstart=0|limitcount=7}

  Czytaj więcej...

 • Tragiczny wypadek w komunikacji drogowej pod Bydgoszczą.

  Dwa zastępy ratownicze oraz samochód operacyjny JRG Szkoły Podoficerskiej prowadziły trudne działania ratownicze w miejscowości Przyłęki na drodze lokalnej równoległej do drogi ekspresowej S 5/10.W działaniach ratowniczych udział brała również załoga śmigłowca LPR oraz załogi Zespołów Ratownictwa Medycznego i  Policji. W sumie w działaniach ratowniczych uczestniczyło 14 strażaków, 11 ratowników medycznych oraz 7 policjantów. W wyniku wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych oraz trzech motocykli, śmierć poniosły 3 osoby ( 2 motocyklistów i pasażer motocykla ). Działania ratownicze prowadzone były przez 4 godziny.

  Zapraszamy do krótkiej fotorelacji:

  {phocagallery view=category|categoryid=12|limitstart=0|limitcount=8}

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie SUS3/2012

  Zakończenie Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciw Pożarowej

  SUS 3/2012

   

   

  Czytaj więcej...

 • Pożar składowiska recyklingu

  Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar składowiska  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z przeznaczeniem do recyklingu. W działaniach gaśniczych dużym utrudnieniem było wysokie promieniowanie cieplne, intensywne zadymienie oraz wysoka dynamika spalania tworzyw sztucznych. Po zlokalizowaniu pożaru do działań wprowadzono mechaniczny sprzęt samojezdny do przemieszczania sprzętu na składowisku. Łącznie udział brało 14 zastępów, w tym  5 ze Szkoły Podoficerskiej PSP oraz 54 osoby, w tym 29 osób z SP PSP. Zużyto 120 m3 wody oraz 1,5 m3 środka pianotwórczego. Wodę do pożaru tankowano i dowożono z hydrantów wysokiej wydajności przy ul. Smoleńskiej i Glinki oraz zwykłego przy ul. Przemysłowej.

  Fotorelacja

  {phocagallery view=category|categoryid=13|limitstart=0|limitcount=14}

  Czytaj więcej...