Ćwiczenia ZDMiKP

Ćwiczenia na obiektach –  systematyczne doskonalenie w służbie.

17 maja odbyły się w ramach doskonalenia zawodowego i rozpoznawania zagrożeń kolejne ćwiczenia zastępów JRG, tym razem  na obiektach Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej.

W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy ( 12 strażaków) oraz dowódca JRG . Obsadę zastępów w dniu ćwiczeń stanowili słuchacze kompanii SUS 7/12. W trakcie ćwiczeń przeprowadzono ewakuację wszystkich pracowników obiektu, zlokalizowano pożar ( zastosowano w ćwiczeniach pozorację dymem teatralnym ) oraz standardowo sprawdzono, czy w obiekcie nie było osób „zaginionych”. W trakcie rozpoznawania zagrożeń , strażacy odnaleźli 1 osobę z urazem nogi, którą ewakuowali na zewnątrz budynku oraz w dalszym postępowaniu udzielili pierwszej pomocy.

W trakcie ćwiczeń , wyznaczeni losowo pracownicy otrzymali zadanie uruchomienia hydrantu wewnętrznego e obiekcie, oraz ugaszenia pożaru „w zarodku” podręcznym sprzętem gaśniczym.

Na terenie ZDMiKP ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zagrożeń w maju br.  prowadziły wszystkie zmiany JRG SP.