20-Lecie SP PSP

Dzień Strażaka i Jubileusz w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Bydgoszczy.

25 maja 2012 roku odbył się  uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka połączony z Jubileuszem  20 lat Szkoły Podoficerskiej PSP  , 65 lat szkolnictwa pożarniczego w Bydgoszczy oraz

20 –to lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Meldunek przybyłemu na uroczystości nadbryg. Piotrowi Kwiatkowskiemu złożył dowódca uroczystości mł. bryg. Robert Sawosz.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi wojewoda kujawsko-pomorski Pani Ewa Mes, Prezydent miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, V-ce Prezydent Jan Szopiński, V-ce Starosta powiatu bydgoskiego Zbigniew Łuczak, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Tomasz Leszczyński, Komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu st. bryg. Grzegorz Stankiewicz, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Wojciech Ołdyński a także wielu innych znamienitych przedstawicieli instytucji współpracujących ze Szkołą Podoficerską oraz jej sympatyków.

W trakcie uroczystości strażakom zasłużonym zostały wręczone odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP , a także odznaczenia resortowe i dyplomy nadane przez Komendanta Głównego PSP. Strażacy otrzymali także nominacje na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie.

Prezydent Rafał Bruski  uhonorował Szkołę Podoficerską PSP Medalem Prezydenta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta.

Po części oficjalnej uroczystości, zarówno kadra zawodowa Szkoły jak i goście mieli możliwość świętować tak zacne jubileusze na terenie Ośrodka Szkoleniowego Szkoły Podoficerskiej, mieszczącego się  w Tylnej Górze nad Zalewem Koronowskim. Był to dobry moment na chwile wspomnień i refleksji nad historią powstania i rozwoju Szkoły Podoficerskiej oraz na wypoczynek w otoczeniu pięknej przyrody, jaka otacza nasz Ośrodek.

 

Sporządził:

mł. bryg. Andrzej Potrepko – rzecznik prasowy

 

Warto przeczytać!

Działalność dydaktyczna - Szkolnictwo pożarnicze :

- rok 1947 ; powołany zostaje Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego w Bydgoszczy dla ówczesnego Okręgu Pomorskiego Związku Straży Pożarnych.

- rok 1950 ;przekształcenie Ośrodka Wyszkolenia w Wojewódzką Szkołę Pożarniczą; funkcjonującą do roku 1957. Szkoła kształciła dla potrzeb pożarnictwa między innymi dowódców, kierowców samochodów pożarniczych, mechaników obsługi motopomp oraz komendantów straży pożarnych w jednostkach wojskowych.

- lata 1957 – 1992 ; powołanie w miejsce Szkoły Pożarniczej Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego, który funkcjonował do 1992 roku.

- Rok 1992 – Minister Spraw Wewnętrznych powołał zarządzeniem Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej; nowoczesną jednostkę organizacyjną , prowadzącą działalność dydaktyczną oraz ratowniczą. Powołanie Szkoły Podoficerskiej PSP stanowiło wypełnienie potrzeb tworzenia nowoczesnych struktur Państwowej Straży Pożarnej.

Do kwietnia 2012 roku, przez okres 20 lat działalności , kadra Szkoły Podoficerskiej wyszkoliła na różnych kursach kwalifikacyjnych  16 000 osób dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Podstawową misją Szkoły Podoficerskiej jest szkolenie strażaków na poziomie podoficerskim dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej  Szkoła obejmuje swoim zasięgiem dydaktycznym teren całego kraju i jest jedyną tego typu placówką w Polsce.

Działalność ratownicza:

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza rozpoczęła działalność z dniem powstania Szkoły Podoficerskiej. Kadrę Jednostki od momentu jej powstania tworzą strażacy etatowi Szkoły Podoficerskiej oraz strażacy kierowani z jednostek macierzystych z terenu kraju na szkolenia podoficerskie.

W okresie minionych 20 lat strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przeprowadzili 20700 akcji ratowniczych, w tym 840 akcji poza własnym rejonem chronionym, udzielając wsparcia dla  terenu powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego.

Szkoła Podoficerska utrzymuje ponadto w gotowości operacyjnej kompanię Centralnego Odwodu Operacyjnego , przeznaczoną do wykonywania działań ratowniczych na terenie całego kraju. Do dnia dzisiejszego strażacy kompanii Centralnego  Odwodu brali udział w 65 akcjach ratowniczych w różnych regionach, w tym :

- udział w gaszeniu pożaru kompleksu leśnego w Kuźni raciborskiej na Śląsku w 1992r roku,

- prowadzenie działań ratowniczych podczas katastrofy wieżowca mieszkalnego w Gdańsku 1995 roku

- wykonywanie zadań ratowniczych w kilku województwach kraju podczas powodzi w latach 1997, 2001 oraz 2010.