Warsztaty Tematyczne z TDR 12-13.09.2012

Zgodnie z Planem Nadzoru Dydaktycznego na rok  2012 w ramach działalności wspomagającej, Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy przeprowadziła w dniach 12 i 13 września 2012r. warsztaty tematyczne z taktyki działań ratowniczych, które odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły w Tylnej Górze.

Celem  warsztatów było poszerzenie kompetencji merytorycznych kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia na szkoleniu podstawowym strażaka jednostki  ochrony przeciwpożarowej z tematu „Działania ratownicze podczas powodzi”.

Uczestnikami  warsztatów byli przedstawiciele ośrodków szkolenia i szkoły podoficerskiej tj.

- Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach                    - 2 osoby,

- Ośrodka Szkolenia PSP w Toruniu                        - 1 osoba,

- Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie                     - 2 osoby,

- Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy           - 2 osoby.

W pierwszym dniu uczestnicy przedstawili i omówili treści przekazywane słuchaczom na zajęciach teoretycznych, natomiast drugi dzień warsztatów poświęcony był realizacji zajęć praktycznych.

Zapraszamy do galerii.