COO Warmia-2012

W dniach 26-28.09.2012 Kompania Szkolna Bydgoszcz wchodząca w skład COO brała udział w międzywojewódzkich ćwiczeniach „ WARMIA 2012” , które odbyły się w miejscowości Braniewo. Głównym zadaniem kompanii logistycznej była budowa obozowiska, oraz zapewnienie warunków socjalno-bytowych dla Kompanii Gaśniczych COO biorących udział w ćwiczeniach.

Opracował:     st. kpt. Tomasz Pieczek