Szkolenie kadry dowódczej SP PSP

Szkolenie kadry dowódczej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

W dniu 10 grudnia 2012 r. kadra dowódcza Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz kompanii Centralnego Odwodu Operacyjnego ( razem 21 osób ) została przeszkolona w zakresie współpracy z przedstawicielami mediów  podczas działań ratowniczych. Głównym celem szkolenia było przygotowanie dowódców do udzielania wypowiedzi prasowych oraz telewizyjnych z terenu i z zakresu prowadzonych działań ratowniczych. Szkolenie zorganizowane zostało przy współpracy z TVP SA. Oddział w Bydgoszczy i prowadzone było przez red. Marka Mikielewicza – dziennikarza TVP S.A. w formie warsztatów praktycznych. Każdy dowódca mógł dowiedzieć  się , w jakich sytuacjach  i w jakim zakresie może udzielać wypowiedzi.  W zgodnej ocenie uczestnicy szkolenia potwierdzili przydatność uzyskanej wiedzy i umiejętności w zakresie „krótkiej wypowiedzi przed kamerą ‘’. Każda wypowiedź dowódcy to przecież nie tylko kreowanie wizerunku własnej „firmy” ale całej formacji Państwowej Straży Pożarnej  - więc warto było to zrobić.

Sporządził:

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP.