Zmiany kadrowe w Szkole Podoficerskiej

W dniu 25 lutego 2013 roku został przeprowadzony Apel z asystą Pocztu Sztandarowego i udziałem kadry zawodowej Szkoły Podoficerskiej PSP z okazji zmian personalnych .

Z dniem 25 lutego 2013 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP st. bryg. Bogdana Gumińskiego. Odwołanie ze stanowiska  nastąpiło w związku ze złożeniem przez st. bryg. Bogdana Gumińskiego raportu o przejście na zaopatrzenie emerytalne.

Nowym zastępcą Komendanta Szkoły Podoficerskiej został mł. bryg. Robert Sawosz, powołany na to stanowisko decyzją Komendanta Głównego z dniem 26 lutego 2013 r

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP mianował z dniem 1 marca 2013 r. niżej wymienionych oficerów:

- na stanowisko naczelnika wydziału kwatermistrzowskiego – mł. bryg. Mariusza Czaplę

- na stanowisko p.o. zastępcy naczelnika wydziału nauczania – kpt. Piotra Bryzka

- na stanowisko dowódcy zmiany – kpt. Ireneusza Jakubowskiego oraz mł. kpt. Piotra Adamowskiego.