Zaproszenie

Niniejszym mam zaszczyt zaprosić

Emerytów i Rencistów Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

na uroczystość obchodów Dnia Strażaka, która odbędzie się

w siedzibie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

w dniu 17 maja 2013 roku o godz. 900

Komendant Szkoły Podoficerskiej

Państwowej Straży Pożarnej

 

st. bryg. mgr inż. Marek Miś

Program

9:00 - 9:05 Rozpoczęcie

9:05 - 9:15 Wręczenie odznaczeń

9:15 - 9:25 Wręczenie aktów nadania stopni

9:25 - 9:40 Wystąpienie gości

9:40 - 9:45 Zakończenie

 

Proszę o potwierdzenie przybycia  do dnia 10 maja 2013 r. tel. 52 349 84 90