Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy stanowiący istotny wkład w budowanie autorytetu nauczyciela, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne 3 funkcjonariuszom:

bryg. Janusz Piskorz, mł.kpt. Krzysztof Bartoszak, st.asp. Rafał Szafkowski, oraz 3 pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie wykonywaniu obowiązków służbowych: Beata Metel, Małgorzata Bolińska, Joanna Dudek.

Wręczenia nagród dokonał  Zastępca Komendant Szkoły Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy bryg. mgr inż. Robert Sawosz w asyście naczelników wydziałów.