Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych