Zakończenie kursu KS 13/2018

 

W dniu 12 lipca 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia „Szkolenia podstawowego
w zawodzie strażak” KS13/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało
42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, mł. bryg. P. Bryzek
- Naczelnik Wydziału Nauczania Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy,
kpt. Dariusz Stachowicz - Zastępca Kierownika Kursu KS13/2018. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Robert Kaźmierczyk

Za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w ramach Centralnego Odwodu Komendanta Głównego PSP podczas ćwiczeń Dragon 2019:

- słuchacz Tomasz Adamczyk

- słuchacz Krzysztof Finc

- słuchacz Mateusz Komorowski

- słuchacz Piotr Jan Mielnik

- słuchacz Kamil Patrycki

- słuchacz Mateusz Serocki

- słuchacz Dawid Słowiński

- słuchacz Wojciech Sut

 

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie
w Państwowej Straży Pożarnej.