Zakończenie kursu KS 14/2018.

W dniu 18 lipca 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 14/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył bryg. Robert Sawosz – Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również asp. Roman Gawron – Kierownik Kursu KS 14/2018. Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Sylwester Chonchera

 

Za uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce:

- słuchacz Mateusz Zając

 

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 14/2018 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.