Zakończenie kursu KS 2/2019.

W dniu 13 sierpnia 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 2/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 38 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył  st.bryg. Jacek Antos –  Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również mł. bryg. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania SP PSP oraz mł. kpt. Łukasz Adamowski – Kierownik Kursu KS 2/2019. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP  w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Artur Orzażewski

 

Za podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku mieszkalnym sąsiadującym z Ośrodkiem Szkoleniowym w Tylnej Górze przed przybyciem pierwszych zastępów KSRG:

- słuchacz Łukasz Sawina

- słuchacz Grzegorz Sirko

- słuchacz Michał Gorkowski

- słuchacz Adrian Sinkiewicz

- słuchacz Karol Adaśko

- słuchacz Maciej Aleksandrowicz

- słuchacz Sandra Witczak

- słuchacz Martyna Jędrzejak

- słuchacz Mateusz Skrzypek

- słuchacz Mateusz Janusz

- słuchacz Mirosław Tkaczyk

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 2/2019 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.