Warsztaty metodyczno – tematyczne.

W dniach 23-25 września odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Organizatorem warsztatów była Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, a prowadzącymi zajęcia – funkcjonariusze pełniący w niej służbę. W warsztatach doskonalących wzięli udział strażacy z KW PSP w Białymstoku, KW PSP w Olsztynie, KW PSP w Toruniu, Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu oraz SP PSP w Bydgoszczy.

Warsztaty pozwoliły na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, szczególnie w zakresie przeszukiwania pomieszczeń i ewakuacji z wykorzystaniem drabin przystawnych, co w przyszłości zaowocuje skuteczniejszym prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych.