Zakończenie kursu SIOPA 4/2019.

W dniach 30.09. – 02.10.2019. w Szkole Podoficerskiej w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej – aktualizacja”. Przedmiotowe szkolenie ukończyły 34 osoby.