Zakończenie kursu SIOP 2/2019 i SIOP 3/2019.

W dniach 16.09. – 20.09. i 07.10. – 11.10. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy realizowane były „Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej”. Przedmiotowe szkolenia ukończyło odpowiednio 22 i 19 osób.