Nagrody od Komendanta Głównego PSP.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Komendant Główny PSP za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą w Szkole Podoficerskiej PSP  przyznał nagrody pieniężne: bryg. Dariuszowi Jabłońskiemu oraz mł. asp. Łukaszowi Choderze. Komendant Główny PSP przychylił się do wniosku Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP o zwiększenie środków finansowych, z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się pracowników cywilnych, w związku z czym uhonorowano w ten sposób p. Beatę Metel. Ponadto, Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy za szczególne zaangażowanie w realizację procesu dydaktycznego przyznał nagrodę pieniężną mł. bryg. Piotrowi Bryzkowi.