Zakończenie kursu KS 7/2019.

W dniu 19 listopada 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 7/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 43 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył  st. bryg. Jacek Antos –  Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również mł. bryg. Piotr Bryzek – Naczelnik Wydziału Nauczania SP PSP oraz mł. bryg. Tomasz Pieczek – Kierownik Kursu KS 7/2019. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Maciej Grygiel

Za zaangażowanie w prace na rzecz Szkoły:

- słuchacz Kacper Fedorowicz

- słuchacz Łukasz Musiał

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce:

- słuchacz Marcin Dulik

- słuchacz Izabela Łabuz

- słuchacz Klaudia Pawlaczyk

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 7/2019 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.