Uroczyste wręczenie aktów mianowania.

W dniu 22 listopada w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania na stanowiska służbowe, którego dokonał Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos. Mianowani funkcjonariusze, to:

- mł bryg. Marcin Mazurkiewicz na stanowisko Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

- mł. kpt. Arkadiusz Jańczak na stanowisko p.o. Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.

- mł. kpt. Jacek Gelert na stanowisko Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

- kpt. Jadwiga Andrzejewska na stanowisko Specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP

- str. Beata Hermann  na stanowisko Stażysta w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym.

- st. asp. Krzysztof Zakrzewski na stanowisko  Starszy Inspektor w Wydziale Kwatermistrzowskim.

-  st. asp. Krzysztof Grzywacz na stanowisko Starszy Instruktor w Dziale Służb i Nadzoru

-  mł asp. Paweł Ciesłowski na stanowisko Młodszy Instruktor w Dziale Służb i Nadzoru.

- mł. asp. Karol Klarkowski na stanowisko Młodszy Instruktor w Dziale Służb i Nadzoru.

- mł. asp. Wojciech Brożyński na stanowisko Dyżurny Szkolnego Stanowiska Kierowania w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

- st. sekc. Karol Kowalewski na stanowisko Dyspozytor w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

 

Na zakończenie Komendant Szkoły Podoficerskiej pogratulował wszystkim nowo mianowanym funkcjonariuszom, życząc im sukcesów w wykonywaniu nowych obowiązków.