Zakończenie kursu SIOPA 1/2020.

W dniach 3-5 lutego  w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - aktualizacja”. Przedmiotowe szkolenie ukończyły 34 osoby.