Pożegnanie ze służbą.

 

26 lutego 2020 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zakończenia służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej przez bryg. Dariusza Srokę, Zastępcę Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

 

W zbiórce wzięli udział funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Szkoły.

Pan bryg. Dariusz Sroka rozpoczął służbę 9 lutego 1995 r. na stanowisku stażysty w Wydziale Kwatermistrzowskim

W opinii przełożonych w/w był strażakiem skrupulatnie wywiązującym się z podjętych zobowiązań. Łatwo nawiązywał kontakt ze współpracownikami, dzięki czemu szybko i sprawnie wykonywał powierzone zadania. Dzięki jego sumienności i zaangażowaniu w wykonywane obowiązki wzrastał m.in. stan gotowości jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz bezpieczeństwo podległego rejonu chronionego.

W Wydziale Kwatermistrzowskim bryg. Dariusz Sroka w sposób konsekwentny podnosił kwalifikacje zawodowe. W 1997 r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Zajmował kolejno stanowiska: referent w sł. przygotowawczej, starszy inspektor, młodszy oficer, oficer, starszy specjalista oraz zastępca naczelnika wydziału. Powierzone zadania zawsze wykonywał z dużym zaangażowaniem i terminowością. Był cenionym funkcjonariuszem, wykazującym się osobistym zaangażowaniem i odpowiedzialnością w zadaniach służbowych.

Przez ponad 10 lat był aktywnym członkiem Szkolnej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego, w ramach której brał udział w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych na terenie całego kraju, uczestniczył także w ćwiczeniach i szkoleniach w tym zakresie.

Pełnił także funkcję nieetatowego Z-cy Dowódcy kompanii szkolnej „BYDGOSZCZ” Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W czasie pełnienia tej funkcji uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwawczych, m.in. w 2001 roku podczas powodzi w Gdańsku oraz Sandomierzu, a także w czerwcu 2010 roku, gdzie z zaangażowaniem niósł pomoc i ratunek mieszkańcom miasta oraz powiatu Sandomierz. W sierpniu 2017 r. został zadysponowany wraz z kompanią słuchaczy do działań związanych z usuwaniem skutków burz w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, a następnie województwa pomorskiego. Pierwsze działania zostały skierowane do miejscowości na terenie powiatu Żnin, gdzie w dniach 12 - 14 sierpnia 2017 r. dowodził działaniami podczas zabezpieczania uszkodzonych budynków, udrażniania dróg oraz usuwania drzew stanowiących zagrożenie. Następnie został zadysponowany na teren województwa pomorskiego na okres od 15 do 22 sierpnia, gdzie dowodził jednym z pododdziałów kompani szkolnej COO, wyznaczonymi zastępami PSP i OSP oraz brał czynny udział w ramach innych zadań wyznaczonych przez mobilny sztab Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, na terenie gmin Rytel i Brusy.

Postawa zawodowa bryg. Dariusza Sroki wielokrotnie była podstawą do udzielania pochwał, czy przyznawania wyróżnień i nagród. Podkreśleniem zasług jest uzyskanie w 2018 r. srebrnej odznaki Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.