Zakończenie kursu KS 8/2019

W dniu 20 marca 2020 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS8/2019. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st. bryg. Jacek Antos Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP oraz bryg. Dariusz Kołodziejski  – Kierownik Kursu KS8/2019. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Bogdan Matwiejczuk

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.