Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego-2 postępowanie - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
-brygadier Mariusz Czapla - tel. 52 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30

Szczegóły ogłoszenia

Dodane:2020-03-20