Aktualności

16 days

Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanym w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (http://fra.europa.eu) w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że około trzy i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskiej karty”, liczba kobiet – ofiar przemocy, wynosiła ponad 58 tys. Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13782 kobiety jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez przemocy  i wsparcia w świetle doznanej krzywdy.

W tym roku po raz kolejny kampania „16 Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcanie uczestników do skupienia się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy we względu na płeć.

Więcej informacji na ten temat można zaczerpnąć ze strony Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania –

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/16-dni-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet.html

   

Warsztaty Tematyczne

W dniach 20 - 21 października odbyły się na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Warsztaty tematyczne z Taktyki Działań Gaśniczych „Pożary wewnętrzne”. Warsztaty poświęcone były tematyce wentylacji nadciśnieniowej podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i technik wykorzystania prądów gaśniczych w różnej fazie pożaru. Uczestnicy ćwiczyli techniki ustawienia wentylatora (odległość i kąt nachylenia wentylatora oraz sposób wejścia i poruszania się wewnątrz obiektu). Wymieniono również poglądy n/t możliwości wykorzystania kurtyny blokującej wypływ dymu, przedstawiono model domku „domek dla lalek” który pozwala zobrazować rozwój pożaru wewnętrznego i zjawiska temu towarzyszące.

 

 

Opracowanie: st. kpt. Piotr Napiontek

   

Kacper - XXII Finał WOŚP

W dniu 3 października 2014 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Szkoły  Podoficerskiej PSP  zaszczytną służbę pełnił  Kacper Wojciechowski.  Pobyt w JRG został wylicytowany podczas XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanego w Bydgoszczy. W trakcie pełnienia służby kolega Kacper uczestniczył w zajęciach realizowanych przez zmianę w toku pełnienia służby :

- zdanie i przyjęcie służby;

- udział w ćwiczeniach ;

- udział w zajęciach gospodarczych JRG;

 

 

 

 

 

 

 

st. kpt. Piotr Napiontek

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

   

Jubileusz 150-lecia Ochotniczego Pożarnictwa w Bydgoszczy

W dniu 12 sierpnia  2014 roku w Szkole Podoficerskiej PSP odbył się apel z okazji 150- lecia  Ochotniczego Pożarnictwa w Bydgoszczy .

 

Szczegółowe informacje

 

 

 

st. kpt. Piotr Napiontek

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

   

Powódź 2014

W dniach 20 - 23 maja 2014  roku słuchacze Szkoły Podoficerskiej PSP w ramach dyspozycji COO  w sile 50 słuchaczy pomagali w zabezpieczaniu wału przed falą wezbraniową  jaka przechodziła na Wiśle w miejscowości Borowiczki powiat Płocki

 

Zdjęcia :

Rafał Wilczek
p.o. Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego

 

 

W dniach 26- 30 maja  2014 roku z powodu intensywnych opadów w rejonie Dolnego Śląska   słuchacze  Szkoły Podoficerskiej w ramach COO  prowadzili działania  w miejscowości Głuchołazy w usuwaniu skutków nawałnicy która przeszła w tym rejonie .

Zdjęcia :

sekc. Kujawa Tomasz

 

 

 

 

 

st. kpt. Piotr Napiontek

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

   

Strona 41 z 43