Aktualności

Dzień Strażaka w Szkole Podoficerskiej

W dniu 9 maja odbył się uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście , kadra Szkoły oraz  emeryci. Obchody Dnia Strażaka zaszczycili swoją obecnością między innymi : Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski , Wojewoda Kujawsko-Pomorski  Ewa Mes , Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński, Vice Prezydent miasta Bydgoszczy Elżbieta Rusielewicz, Vice Starosta Bydgoski Zbigniew Łuczak,  oraz  przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych .

Podczas Apelu zostały  wręczone wyróżniającym się strażakom odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe jak również dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Brązowym Krzyżem Zasługi „Za niesienie pomocy oraz działania charytatywne” odznaczeni zostali asp. sztab. Tobolski Sławomir, mł. asp. Leliwa Wojciech.

Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” zostali wyróżnieni postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych mł. bryg. Piskorz Janusz, st. kpt. Mazurkiewicz Marcin, kpt. Jakubowski Ireneusz , mł. kpt. Muża Alfred, st.asp. Kufel Adam, asp. Idziak Piotr.

W korpusie oficerskim do stopnia bryg. awansowany został mł. bryg. Kamiński Marek, do stopnia starszego kapitana awansowany  został  kpt. Trojanowski Radosław, do stopnia kapitana awansowany został mł. kpt. Kowalski Marcin do stopnia młodszego kapitana st. sekc. Cieślak Damian .

W korpusie aspiranckim do stopnia asp. sztab. awansowani  zostali st.asp. Chmarzyński Marek, st.asp. Kufel Adam, st.asp. Traczyk Dariusz do stopnia st.asp. awansowany został asp. Stodolny Michał do stopnia asp. awansowani zostali mł.asp. Pobłodzki Sebastian i mł.asp. Smoliński Robert.

W korpusie podoficerskim do stopnia st. ogn. awansowana została ogn. Miś Jadwiga do stopnia mł. ogn. awansował   st. sekc. Ragus Zbigniew do stopnia st. sekc. awansowani zostali,  sekc. Krzysztof  Sobolewski,  sekc. Jakubowski Marcin i sekc. Milewska Magda.

Dyplomem za „Wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych” zostali wyróżnieni przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab. Tobolski Sławomir i st. asp Traczyk Dariusz.

Wszystkim odznaczonym oraz awansowanym Komendant Szkoły Podoficerskiej oraz koledzy składają  serdeczne gratulacje.

 

st. kpt. Piotr Napiontek

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 


   

Ogłoszenie

W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbędą się obchody Dnia Strażaka. Komendant Szkoły- st. bryg. Marek Miś serdecznie zaprasza na uroczystość wszystkich pracowników oraz emerytów Szkoły.

   

Warsztaty Tematyczne TYLNA GÓRA 2013

"Bezpieczeństwo prowadzenia działań ratowniczych i humanitarnych na obszarach wodnych"

 

W dniach 29.07. - 01.08.2013 r. na terenie Ośrodka szkoleniowego w Tylnej Górze odbyły się warsztaty tematyczne, których celem było zachowaniem bezpiczeństwa podczas realizacji działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym płynących, z wykorzystaniem sprzętu asekuracyjnego i podstawowego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu pływającego.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W kadrze warsztatów znaleźli się przedstawiciele Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, tj. st.asp. Jacek Gelert oraz mł.asp. Krzysztof Bartoszak.

 

zapraszamy do obejrzenia spotu http://www.tvp.pl/bydgoszcz

oraz galerii:

   

Zakończenie KS1/2013

W dniu 4 lipca 2013 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w asyście pocztu sztandarowego Szkoły Podoficerskiej odbyła się uroczystość zakończenia pierwszego  szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego zgodnie z nowym programem szkolenia jednoetapowego, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w lutym 2013 roku.  Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało  84 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli st. bryg. Marek Miś – Komendanta Szkoły Podoficerskiej, st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP, mł. bryg. Robert Sawosz – Z-ca Komendnata Szkoły, mł. bryg. Marceli Sobol – naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego KG oraz sekc. Jowita Fidler – Naczelnik Nadzoru Dydaktycznego KG.

Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy:

- za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce: Ratkowiak Łukasz,

- za wzorowe wypełnianie funkcji szefa kursu:  Molski Robert,

- za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły: Cwojdziński Jarosław, Gołdyn Tomasz, Grucel Kamil, Kuderski Leszek, Misiura Damian, Pisarski Daniel, Sajdak Tomasz, Szachnowski Arkadiusz, Wasilewski Marcin, Ziembański Mateusz, Kwasigroch Marcin, Kozłowski Rafał, Hajduga Piotr.

Kadra kierownicza Szkoły oraz przedstawiciele Biura Szkolenia Komendy Głównej złożyli słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie zawodowej w Państwowej Straży Pożarnej.

Do życzeń dołącza się cała kadra zawodowa Szkoły Podoficerskiej.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 


   

Strażacy oddają krew

 

Akcja „Strażacy oddają krew” to już tradycja w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Po raz kolejny odbyła się 8 lutego 2013 r. W ambulansie Regionalnej Stacji Krwiodawstwa, krew oddało ponad 60 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych. Okazuje się, że strażacy nie tylko ratują życie podczas działań ratowniczych. Czynny udział w tego typu akcjach świadczy także o potrzebie pomagania ludziom w każdy możliwy sposób.

Strażak i honorowy krwiodawca – to brzmi dumnie.

 

mł. bryg. Andrzej Potrepko

Rzecznik Prasowy Szkoły Podoficerskiej PSP

 

 


   

Strona 42 z 43