Aktualności

Tour de Pologne Amatorów 2019

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

   

Zakończenie kursu KS 14/2018.

W dniu 18 lipca 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste zakończenie „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 14/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. Uroczystości przewodniczył bryg. Robert Sawosz – Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, obecny był również asp. Roman Gawron – Kierownik Kursu KS 14/2018. Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy na wniosek Rady Pedagogicznej udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Sylwester Chonchera

 

Za uzyskania bardzo dobrych wyników w nauce:

- słuchacz Mateusz Zając

 

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy złożył słuchaczom szkolenia KS 14/2018 gratulacje, życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

   

Zakończenie kursu KS 13/2018

 

W dniu 12 lipca 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia „Szkolenia podstawowego
w zawodzie strażak” KS13/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało
42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, mł. bryg. P. Bryzek
- Naczelnik Wydziału Nauczania Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy,
kpt. Dariusz Stachowicz - Zastępca Kierownika Kursu KS13/2018. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

 

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Robert Kaźmierczyk

Za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych w ramach Centralnego Odwodu Komendanta Głównego PSP podczas ćwiczeń Dragon 2019:

- słuchacz Tomasz Adamczyk

- słuchacz Krzysztof Finc

- słuchacz Mateusz Komorowski

- słuchacz Piotr Jan Mielnik

- słuchacz Kamil Patrycki

- słuchacz Mateusz Serocki

- słuchacz Dawid Słowiński

- słuchacz Wojciech Sut

 

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie
w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych

   

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP

Nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP.

 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności za zaangażowanie w działalność pedagogiczną i wychowawczą w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy stanowiący istotny wkład w budowanie autorytetu nauczyciela, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne 3 funkcjonariuszom:

bryg. Janusz Piskorz, mł.kpt. Krzysztof Bartoszak, st.asp. Rafał Szafkowski, oraz 3 pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie wykonywaniu obowiązków służbowych: Beata Metel, Małgorzata Bolińska, Joanna Dudek.

Wręczenia nagród dokonał  Zastępca Komendant Szkoły Podoficerskiej  PSP w Bydgoszczy bryg. mgr inż. Robert Sawosz w asyście naczelników wydziałów.

   

Strona 11 z 43