Aktualności

ROLLUP PIERWSZA POMOC

W wyniku współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy powstała darmowa aplikacja „Pierwsza pomoc” do pobrania w „Sklepie Play”.

   

Półrocze w liczbach:

Stan na dzień 28.06.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

Lp.

Liczba zakończonych KS

Liczba absolwentów KS

PSP

JOP

Ogółem

 

1

8/2018 KS

35

6

41

 

2

9/2018 KS

38

4

42

 

3

10/2018 KS

36

6

42

 

4

11/2018 KS

37

5

42

 

5

12/2018 KS

35

6

41

 

OGÓŁEM

5

181

27

208

 

  1. Pozostałe szkolenia.

Lp.

Rodzaj szkolenia

Liczba szkoleń

Liczba absolwentów

1

GPW – Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

1

9

2

SSH – Szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych

2

32

3

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

2

24

4

KPPE – egzamin recertyfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

1

12

5

SIOP - Szkolenie inspektorów ochrony ppoż.

1

22

6

SIOPA - Szkolenie inspektorów ochrony ppoż. – aktualizacja

3

112

7

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w PSP

70

413

8

Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) i starostów woj. łódzkiego

1

61

9

Warsztaty tematyczne pt. „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”

1

23

10

Warsztaty tematyczne pt. „Doskonalenie samoratownictwa oraz ratownictwa na lodzie”

1

21

11

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Ratownictwo na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym”

1

22

12

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Doskonalenie ratownictwa na obszarach wodnych realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym”

1

18

OGÓŁEM

85

769

  1. Interwencje JRG SP PSP (od 01.01.2019. do 28.06.2019. g. 10.00)

 

 

Pożary – 130

Miejscowe zagrożenia -171

Fałszywe – 22

   

Zakończenie kursu KS 12/2018

Zakończenie kursu KS 12/2018

W dniu 28 czerwca 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS12/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Robert Sawosz Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, kpt. Jadwiga Andrzejewska – Kierownik Kursu KS12/2018. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, udzielił pochwałę:

Za wzorowe pełnienie funkcji szefa kursu:

- słuchacz Sebastian Kowalski.

Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Szkolenie inspektorów ochrony p.poż.

W dniach 17-19.06.2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy zrealizowano „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja” Przedmiotowe szkolenie ukończyło 13 osób.

   

Prezentacja systemu UAV na uwięzi.

W dniu 19.06.2019r. na terenie Ośrodka Szkoleniowego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w Tylnej Górze odbyła się prezentacja systemów dronów na uwięzi, w tym systemu dowodzenia i rozpoznania opartego na UAV. W przedsięwzięciu tym wzięli udział funkcjonariusze z SP PSP w Bydgoszczy oraz przedstawiciel CS PSP w Częstochowie.

   

Strona 12 z 43