Aktualności

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2 maja 2019 roku w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas uroczystości dokonano podniesienia flagi państwowej.

Na apelu obecna była kadra Szkoły oraz pododdziały szkolne.

   

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

   

Życzenia Prezydenta RP z okazji Dnia Strażaka

   

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Dnia Strażaka

   

Ćwiczenia kompanii wielozadaniowej PSP w nadleśnictwie Rytel

Od 25 do 27 kwietnia 2019 roku przeprowadzono ćwiczenia kompanii wielozadaniowej Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz  Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu „LAS 2019” w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Nadleśnictwie Rytel.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności: organizacji i współdziałania sekcji obozowiskowej szkolnej kompanii wielozadaniowej, budowa miasteczka namiotowego wraz z zapleczem sanitarno-logistycznym, działania w terenach zalesionych oraz objętych klęską spowodowaną anomaliami atmosferycznymi.

W ramach ćwiczeń dokonano sprawdzenia i weryfikacji obiegu informacji w zakresie organizacji i przygotowania szkolnej kompanii wielozadaniowej do osiągnięcia gotowości operacyjnej, przeprowadzono sprawdzenie alarmowania oraz czasu dotarcia do miejsca koncentracji funkcyjnych pełniących dyżur domowy, sprawdzono umiejętności organizacji przemieszczania dużych związków taktycznych oraz oceniono poziom przygotowania kadry dowódczej do kierowania potencjałem ratowniczym szkół PSP wchodzącym w skład COO.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności do działań zadysponowano siły i środki poznańskiej i bydgoskiej szkoły. Łącznie udział wzięło: 42 słuchaczy SP PSP, 80 kadetów SA PSP, 16 funkcjonariuszy PSP oraz łącznie 13 pojazdów, 5 kontenerów 2 przyczepy w tym m.in. 5 pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej z napędem terenowym, 3 pojazdy SCKn z przyczepami i kontenerami logistyczno-sanitarnymi pod dowództwem bryg. Tomasza Wiśniewskiego zastępcy komendanta SA w Poznaniu.

Miejsce oraz czas przeprowadzenia ćwiczeń nie był przypadkowy. Dzięki inicjatywie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w miejscu koncentracji sił i środków PSP zorganizowana została akcja sadzenia drzewek. Pozwoliło to również przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY i posadzić własne drzewo. W dniu 26 kwietnia 2019 roku akcję zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda, który osobiście wraz z małżonką wziął udział w odnawianiu powierzchni w nadleśnictwie Rytel, jednym z wielu obszarów zniszczonych przez „huragan 100-lecia”. Na terenie leśnictwa Jakubowo spotkało się ponad 1000 osób, aby posadzić 100 ha nowego pokolenia lasu. W sadzeniu uczestniczyli m.in. pracownicy administracji publicznej, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straż Graniczna, pracownicy Lasów Państwowych, uczniowie Technikum Leśnego w Tucholi i inni.

Obszar na którym została zorganizowana akcja jest miejscem, gdzie „huragan stulecia” poczynił wyjątkowo duże spustoszenia. Był to największy taki kataklizm w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 150 km/godz., połamał i wywrócił miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.

W związku z powyższym dodatkowym zadaniem szkolnej kompanii wielozadaniowej było zapewnienie bezpieczeństwa uczestniczącym w akcji sadzenia lasu. Do działań zadysponowano samochód dowodzenia i łączności z KP PSP w Chojnicach w celu zorganizowania łączności oraz koordynacji działań na terenie leśnym.

Ogromnym wyróżnieniem dla wszystkich uczestniczących w ćwiczeniach kompanii wielozadaniowej była wizyta Pary Prezydenckiej oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie i zdjęcia: ogn. Piotr Janiuk – SA PSP w Poznaniu


   

Strona 14 z 43