Aktualności

Zakończenie kursu SIOP 1/2019 i SIOPA 2/2019

W dniach 4-29.03.2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy realizowane było „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej”.  Przedmiotowe szkolenie ukończyły 22 osoby.

W dniach 25-27.03.2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy realizowane było „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja”.  Przedmiotowe szkolenie ukończyły 33 osoby.

   

Zakończenie kursu KS 10/2018

W dniu 10 kwietnia2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 10/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st.bryg. Jacek Antos  - Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek - Naczelnik Wydziału Nauczania. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

 

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

- słuchacz Daniel Baj-  szef kursu KS 10/2018

Za bardzo dobre wyniki w nauce:

- słuchacz Łukasz Przydworski

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Krystian Gałuszka,

- słuchacz Albert Chwedoruk,

- słuchacz Sebastian Janczura,

- słuchacz Michał Szczerba,

- słuchacz Mateusz Górski,

- słuchacz Marcin Bogaczyk,

- słuchacz Dariusz Szczepaniak,

- słuchacz Przemysław Kowalski,

- słuchacz Mateusz Wacławczyk,

- słuchacz Tomasz Ligocki,

- słuchacz Krzysztof Wojtyczko,

- słuchacz Patryk Hanuschik

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Przekaż 1% dla Filipa Stachowicza

Darek Stachowicz pracownik Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej jest tatą 2-letniego Filipa, chorującego na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną- Zespół Pradera- Willego. Chłopiec do końca odczuwać będzie nieustanny, palący głód. Każdego dnia zmaga się z bardzo obniżonym napięciem mięśniowym, które nie pozwala rozwijać się mu w takim tempie, jak jego rówieśnicy. Filip wymaga i wymagać będzie codziennej, intensywnej rehabilitacji i opieki wielu specjalistów. Całość leczenia generuje ogromne koszty, przekraczające możliwości finansowe rodziców.

Jeżeli chcieliby Państwo wspomóc rehabilitację Filipa, prosimy o przekazanie darowizny na konto funkcji, której jest podopiecznym.

 

Filipowi można pomóc przez cały rok, wpłacając darowiznę na numer konta:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO” 77-400 Złotów, Stawnica 33A

z dopiskiem 846/S, Filip Stachowicz- darowizna

   

Życzenia Komendanta Głównego PSP z okazji Świąt Wielkanocnych

   

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

   

Strona 15 z 43