Aktualności

Życzenia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z okazji Świąt Wielkanocnych

   

Wizyta Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego

W dniach 29 - 31 marca 2019 roku Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski  wizytował Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

 

W dniu 29.03.2019 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w pierwszej kolejności spotkał się ze słuchaczami przebywającymi w tych dniach na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Gen. brygadier Leszek Suski podkreślił istotną rolę jaką odgrywają powyższe szkolenia przygotowujące przyszłych adeptów pożarnictwa do niezwykle trudnej, odpowiedzialnej a zarazem dającej wiele satysfakcji służby.

Następnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski spotkał się z funkcjonariuszami Szkoły i słuchaczami, którzy tego dnia pełnili służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej.

W rozmowie ze strażakami podkreślał rolę samodoskonalenia podczas służby, co w praktyce przekłada się na bezpieczeństwo i skuteczność podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Wyraził także słowa uznania dla funkcjonariuszy Szkoły pełniących służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, którzy wykonują zadania w odmiennych warunkach niż funkcjonariusze z innych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Związane jest to z tym, iż obsadę etatową pojazdów stanowią słuchacze, którzy uczą się dopiero „rzemiosła strażackiego”.

W kolejnych dniach gen. brygadier Leszek Suski wizytował teren i obiekty Szkoły znajdujące się w Bydgoszczy, przy ul. Glinki 86 oraz Ośrodek Szkoleniowy Szkoły Podoficerskiej PSP zlokalizowany w miejscowości Tylna Góra. Komendant Główny zapoznał się m.in. z:

- warunkami zakwaterowania słuchaczy,

- bazą dydaktyczną (stanowiska poligonowe, sale wykładowe i instruktażowe, sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń),

- warunkami pełnienia służby w szkolonej jednostce ratowniczo-gaśniczej.

W trakcie rozmowy ze strażakami gen. brygadier Leszek Suski przekazał informację dotyczącą wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat podwyżek wynagrodzeń, zakupów środków ochrony indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach ustawy modernizacyjnej służb mundurowych.

Komendant główny PSP przedstawił działalność Państwowej Straży Pożarnej i bieżące problemy dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, a także przedstawił kierunki działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2019.

Ponadto gen. brygadier Leszek Suski  podziękował strażakom za codzienną służbę oraz profesjonalizm i zaangażowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a słuchaczom życzył sukcesów w nauce i przyszłej służbie.

 

   

Warsztaty "Gaszenia pożarów wewnętrznych"

W dniach 4-8 marca 2019 r. na terenie SP PSP w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu „Gaszenia pożarów wewnętrznych”. Uczestnikami szkolenia była kadra dydaktyczna z ośrodka szkoleniowego w Olsztynie i Łapach, oraz  pracownicy SP w Bydgoszczy.

   

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Doskonalenie samoratownictwa oraz ratownictwa na lodzie”

W dniach 12-13.02.2019r. w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się warsztatów metodyczno-tematycznych pt. „Doskonale samoratownictwa oraz ratownictwa na lodzie”.

Celem warsztatów metodyczno-tematycznych było pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa na lodzie przez kadrę instruktorską ze szkół Państwowej Straży Pożarnej, ośrodków szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Udział w warsztatach  wzięło 21 osób.

   

Warsztaty metodyczno-tematyczne pt. „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”

W dniach 05-07.02.2019r. w Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyły się warsztatów metodyczno-tematycznych pt. „Samoratownictwo oraz ratownictwo na lodzie”.

Celem warsztatów metodyczno-tematycznych było przygotowanie kadry dydaktycznej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej, ośrodków szkolenia komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu do realizacji szkoleń doskonalących z ratownictwa na lodzie.

Udział w warsztatach  wzięły 23 osoby.

   

Strona 16 z 43