Aktualności

Zakończenie kursu SIOPA 1/2019

W dniach 11-13.02.2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy realizowane było „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – aktualizacja”.  Przedmiotowe szkolenie ukończyło 66 osób.

   

Zakończenie kursu KS 8/2018

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia „Szkolenia podstawowego w zawodzie strażak” KS 7/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 41 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: st.bryg. Jacek Antos  - Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Piotr Bryzek - Naczelnik Wydziału Nauczania,  mł. kpt. Krzysztof Bartoszak - Kierownik Kursu KS 8/2018. Podczas uroczystości Komendant Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

 

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

 

- słuchacz Karol Milewski -  szef kursu KS 8/2018

 

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Łukasz Lubiak

- słuchacz Michał Maroszek

- słuchacz Piotr Michalski

- słuchacz Łukasz Pędzich

- słuchacz Marcin Ratajczak

- słuchacz Maciej Biernat

- słuchacz Artur Krzak

- słuchacz Maciej Łusiewicz

 

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

   

Ogłoszenie - 11 styczeń 2019

W dniu 11 stycznia 2019 r o godz. 1400 na stołówce szkolnej odbędzie się coroczne spotkanie Komendanta Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z pracownikami oraz emerytami, podsumowujące miniony rok 2018.

Wszystkich zainteresowanych oraz zaproszonych gości serdecznie zapraszamy. Po spotkaniu o godzinie 1430 przewidywany jest poczęstunek.

   

Zakończenie kursu KS 7/2018

W dniu 28 grudnia 2018 roku w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak KS 7/2018. Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 42 słuchaczy. W uroczystości udział wzięli: bryg. Sławomir Dylewski Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP, mł. bryg. Dariusz Jabłoński Z-ca Naczelnika Wydziału Nauczania,  st. asp. Piotr Frischke - Kierownik Kursu KS 7/2018. Podczas uroczystości Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej na wniosek Rady Pedagogicznej, wyróżnił niżej wymienionych słuchaczy.

Za wzorowe pełnienie obowiązków szefa kursu:

- słuchacz Marcin Żuk -  szef kursu KS 7/2018

Za zaangażowanie na rzecz Szkoły:

- słuchacz Anna Bartyzel

- słuchacz Mateusz Belkiewicz

- słuchacz Cezary Dymek

- słuchacz Damian Łączek

- słuchacz Damian Marszałek

- słuchacz Remigiusz Nocoń

- słuchacz Dominik Wielgosz

 

Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP złożył słuchaczom gratulacje, życząc jednocześnie pomyślności i sukcesów w zapoczątkowanej służbie w Państwowej Straży Pożarnej.

 

   

Wigilia 2018 w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

24.12.2018r. w szkolnej stołówce odbyła się uroczysta wieczerza wigilijna dla słuchaczy i funkcjonariuszy, którzy tego dnia pełnili służby wewnętrzne, służby w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Aby w ten szczególny czas przełamać się opłatkiem z tymi, którzy nie mogli jechać do domu na Wigilię pojawili się przedstawiciele kierownictwa oraz kadry Szkoły : Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Robert Sawosz, będący w służbie tego dnia Nieetatowy Oficer Dyżurny sekc. Hubert Chudański oraz zmiana służbowa nr III JRG.

Nad duchową aurą czuwał kapelan – ks. Roman Michalski, który wszystkim zgromadzonym udzielił świątecznego błogosławieństwa.

 

   

Strona 17 z 43