Rejon chroniony JRG SP PSP


Począwszy od dnia 18 sierpnia 1992 roku Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy posiada przydzielony obszar chroniony na którym jednostki JRG SP PSP prowadzą działalność interwencyjną.

Obszar chroniony terytorialnie obejmuje południową część miasta Bydgoszczy oraz trzy gminy Solec Kujawski, Nowa Wieś Wielka i część gminy Białe Błota o łącznej powierzchni 353,7 km2 (35370 ha),i liczbie ludności około 170.000 mieszkańców.