Wydziałem Finansowym kieruje Naczelnik Wydziału (Główny Księgowy)

Do zadań Wydziału należy:
Prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły.
Opracowywanie projektu potrzeb finansowych Szkoły.
Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.
Realizacja przyznanych środków budżetowych.
Prowadzenie materiałowej księgowości analitycznej.
Sporządzanie list płac.
Prowadzenie kasy.
Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.