Nauczanie praktyczne prowadzi się na własnym poligonie (obszar ok. 2 ha), na którym zlokalizowano następujące stanowiska umożliwiające wprowadzenie słuchaczy w strefę działań ratowniczo-gaśniczych:

stanowisko do ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym;

stanowisko do ćwiczeń z piłami do stali i betonu;

stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego (sieć dróg z oznakowaniem znakami drogowymi);

stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego w sytuacji zdarzeń z udziałem pojazdów szynowych (tramwaj z fragmentem trakcji elektrycznej);

stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa drogowego z udziałem dużej ilości poszkodowanych;

stanowisko do zajęć z ratownictwa drogowego w trudnych warunkach (betonowy rów z nasypem);

stanowisko do ćwiczeń przy usuwaniu wycieków substancji niebezpiecznych z cystern ;

stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa chemicznego i ekologicznego - instalacja technologiczna (możliwość wykorzystania ubrań gazoszczelnych i sprzętu uszczelniającego);

stanowisko do ćwiczeń z taktyki działań gaśniczych, ratowniczych i wyposażenia technicznego - odpowiednio przygotowana cysterna kolejowa wyposażona w instalacje gazową , paliwową i system rozszczelnień;

stanowisko do ćwiczeń w ramach katastrof budowlanych - odpowiednio wyprofilowany obiekt z systemem podziemnych połączeń;

stanowisko do pomiaru stężenia gazu ziemnego;

stanowisko do ćwiczeń z taktyki działań gaśniczych przy usuwaniu awarii instalacji gazowych (gaz ziemny);

stanowisko do ćwiczeń z propan-butanem (klatka do demonstracji wybuchów pojemników z propanem-butanem);

komora termiczna na terenie której przeprowadza się zjawisko rozgorzenia, ewakuację ludzi i sprzętu, działania gaśnicze, rozpoznanie ogniowe;

Bydgoska Komora Ćwiczeń (posiada atest KG PSP 1998 r.) na terenie której przeprowadza się testy wydolnościowe, rozpoznanie pomieszczeń, ewakuację ludzi oraz materiałów niebezpiecznych, ćwiczenia na orientację i spostrzegawczość, zarówno testy, jak i ćwiczenia prowadzone są rotą;

stanowisko do ćwiczeń z taktyki działań gaśniczych - stacja paliw;

stanowisko do ćwiczeń z taktyki działań gaśniczych i ratowniczych - piwnica z systemem podziemnych połączeń;

stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa technicznego - studnia o gł. 4,5m połączona z dwoma odpowiednio wyprofilowanymi kanałami z systemem przeszkód;

stanowisko do dekontaminacji;

stanowisko do ćwiczeń ze sprzętem pneumatycznym, poduszki niskiego i wysokiego podnoszenia;

stanowisko do ćwiczeń z ekologii - zabezpieczanie studzienek kanalizacyjnych i burzowych oraz przepustów drogowych;

stanowisko do przemieszczania kolumny kierowniczej, odginania dachu w pojazdach samochodowych;

stanowisko do wyznaczania charakterystyk pomp pożarniczych;

stanowisko do ćwiczeń z bezpieczeństwa budynków (różne elementy konstrukcyjne);