Sale szkoleniowe

Bazę dydaktyczną Szkoły Podoficerskiej stanowią sale wykładowe oraz specjalistyczne pracownie pozwalające zintegrować proces dydaktyczno-wychowawczy.

Pomieszczenia dydaktyczne

1. Jedna sala ogólna oraz cztery specjalistyczne sale wykładowe do realizacji następujących przedmiotów:
- taktyki działań ratowniczych
- taktyki działań gaśniczych
- wyposażenia technicznego
- profilaktyki i bezpieczeństwa budynków.

Każda z tych sal wyposażona jest w sprzęt audiowizualny (rzutniki multimedialne, magnetowidy, rzutniki pisma, komputery przenośne) oraz zestaw 42 indywidualnych miejsc.

2. Wydzielone pomieszczenie dydaktyczne i pracownie

- informatyki
Pracownia posiada 12 stanowisk wyposażonych w licencjonowane programy komputerowe, rzutnik multimedialny oraz całodobowy dostęp do internetu.

- medyczna
Wyposażona jest m.in. w 2 fantomy AMBU-MAN, 2 fantomy głowy, 2 fantomy niemowlaka ABMU-BABY, 4 zestawy PSP-R1 i 3 zestawy PSP-R 2, zestaw do pozoracji ran oraz sprzęt audiowizualny.

- taktyki działań ratowniczo-gaśniczych
Pracownia wyposażona jest w stół plastyczny ze zmiennymi elementami oraz stanowisko kierowania


- z zakresu urządzeń gaśniczych i zabezpieczających
Pracownia wyposażona jest w stałe instalacje gaśnicze (wodne i gazowe) oraz system automatycznej sygnalizacji pożaru


- techniczna
Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z zakresu wyposażenia technicznego.


- sala gimnastyczna i pływalnia
Do realizacji programu nauczania z zakresu wychowania fizycznego Szkoła korzysta z sali gimnastycznej i krytej pływalni zlokalizowanej ok. 100m od jej obiektów


- laboratorium chemiczne
Wyposażona w dygestoria, stoły laboratoryjne z 12 stanowiskami wraz specjalistycznym wyposażeniem.Ze względu na specyfikę prowadzonych kursów i szkoleń większość zajęcia praktyczne realizowane są na terenie poligonu szkolnego, zakładów przemysłowych, obszarach leśnych i akwenach wodnych.