Dostawa kontenera ze sprzętem ochrony układu oddechowego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy- Ogłoszenie o unieważnieniu

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
-brygadier Mariusz Czapla - tel. (0-52) 349-84-19, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30 w sprawach proceduralnych.
-brygadier Dariusz Sroka - tel. (0-52) 349-84-18, w dni powszednie w godz. 7:30 do godz.15:30
w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.

Szczegóły ogłoszenia

Dodane:2020-03-16