Zakup jaj świeżych - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podstawowe szczegóły

Kontakt:
Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Szkoły jest: Małgorzata Bolińska, tel. 52 349 84 80.

Szczegóły ogłoszenia

Dodane:2020-03-18